RFID to technologia radiowego zasilania i przekazywania danych zapoczątkowana w czasach II wojny światowej. Od tamtych czasów do technologi tej wprowadzono wiele zmian oraz udoskonaleń.

RFID - RFD8500

Technologia identyfikacji na częstotliwościach radiowych (RFID) wykorzystuje fale radiowe do wymiany danych między czytnikiem RFID oraz elektronicznym znacznikiem RFID, który jest dołączony do obiektu, np. do przewożonych produktów, wózka widłowego w magazynie, a nawet do znaczków noszonych przez pracowników. Mikroprocesor w znaczniku RFID zawiera unikalne dane. W znacznikach tylko do odczytu dane są przechwytywane a w znacznikach do odczytu i zapisu, dane są przechwytywane, ale można je także modyfikować oraz dopisywać nowe do istniejącego zbioru danych. Antena lub anteny czytnika RFID umożliwia komunikację między znacznikiem i czytnikiem. Odległość, z jakiej czytnik RFID możne odczytać dane zależy od wielu czynników, w tym środowiska pracy, jak również wielkości i rodzaju znaczników RFID.

Na dzień dzisiejszy występuje wiele zakresów częstotliwości pracy technologi RFID

 125 kHz Low Frequency

13,56 MHz High Frequency

433 MHz Ultra High Frequency

868…956 MHz Ultra High Frequency

2,4 GHz Microwave Frequency

Technologia RFID pomaga przedsiębiorstwom z różnych branż na całym świecie w rozwiązywaniu problemów poprzez automatyzację identyfikacji produktów oraz procesów zarządzania zasobami. Dzięki wydajności RFID produkty i zasoby są praktycznie zarządzane automatycznie, zapewniona jest ciągła identyfikacja, lokalizacja i dane śledzenia.

etykiety

Możemy także rozróżnić kilka typów tagów (znaczników) RFID ze względu na źródło ich zasilania.

1. Pasywne ( brak baterii, tani koszt )

2. Semi-Pasywne ( bateria wzbudzana przy zbliżeniu się do czytnika )

3. Aktywne ( bateria wewnętrzna, większy zakres odległości odczytu, wysoki koszt tagów )

Instytucje wyznaczające standardy RFID

W Europie – ETSI

ETSI – RFID | EPC Global standards | ISO

Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF

Wikipedia RFID

Produkty RFID na zebra.com