Magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania nie jest w chwili obecnej objęty prawną konkretną definicją. W potocznym nazewnictwie można jednak spotkać się z magazynem wysokiego składowania i oznacza to magazyn w którym wysokość składowania wynosi powyżej 7-8 metrów.

Można tu jednak zastosować definicje w sprawie warunków technicznych i klasyfikacji grup z uwagi na wysokość budynków, gdzie:

(N) budynki niskie do 12 m;
(SN) budynki średniowysokie od 12 do 25 m;
(W) budynki wysokie od 25 do 55 m;
(WW) budynki wysokościowe powyżej 55 m.

Link do źródła: Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Można też uznać że magazyn wysokiego składowania to magazyn w którym regały stanowią nierozłączną konstrukcję nośną budynku a także magazyny w których strefa składowania obsługiwana jest przez automatyczne układnice wspierane przez zintegrowane systemy informatyczne.